Banerová Reklama

 
Banerová reklama
Propagujte svoj biznis a staňte sa úspešnými
 
 

Získajte zákazníka umiestnením vášho baneru na rôznych pozíciách stránok eBonza.
 
S banermi máte v rukách hneď niekoľko es:
- zapôsobíte na zákazníkov prostredníctvom vizuálnej zložky vnímania, 
- rozšírite povedomie o vašom tovare, značke alebo obchode,
- zviditeľnite svoj biznis v dravom konkurenčnom prostredí, 
- zvýšite možnosť úspešného predaja vašich produktov, 
- baner v sekcii International rozšíri váš predaj aj do zahraničia – chyťte sa šance pre rast tržieb a zisku.


 
 

Slider na vstupnej stránke eBonza

Počet spotov: 3
Rozmer: 1800 x 450
Formát: JPG, JPEG

Cena: 15 € / deň
Minimálny počet objednaných dní - 7 dní
Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden den. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 16.10.2018.

Vaša reklama sa zobrazí takto

 
  

  

 Baner na vstupnej stránke eBonza

Počet spotov: 2
Rozmer: 880 x 440
Formát: JPG, JPEG

Cena: 10 € / deň
Minimálny počet objednaných dní - 7 dní
Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden den. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 16.10.2018.
 
Vaša reklama sa zobrazí takto

 
 
  

 

Baner na vstupnej stránke eBonza

Počet spotov: 1
Rozmer: 1800 x 300
Formát: JPG, JPEG

Cena: 35 € / deň
Minimálny počet objednaných dní - 15 dní
Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden den. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 16.10.2018.
 
Vaša reklama sa zobrazí takto


 


 
Baner na vstupnej stránke kategórie a subkategórie

Počet spotov: 4 
Rozmer: 450 x 450
Formát: JPG, JPEG

Cena: 8 € / deň
Minimálny počet objednaných dní - 7 dni
Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden den. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 16.10.2018.
 
Vaša reklama sa zobrazí takto

 
 

 

Baner na stránke produktov

Počet spotov: 1
Rozmer: 300 x 600
Formát: JPG, JPEG

Cena: 25 € / deň
Minimálny počet objednaných dní - 15 dní
Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden den. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 16.10.2018.
 
Vaša reklama sa zobrazí takto

 
 
 

Page generated in 0.0805 seconds.