Cenník prémiových služieb

 
 
 
Využite prémiové služby a ešte viac zviditeľnite svoje produkty 

  
 
 
 
Nový tovar
Zviditeľnite Váš nový tovar na hlavných stránkach eBonza

 

Najrýchlejší spôsob ako osloviť kupujúcich s Vaším novým tovarom je prezentovať ho na hlavnej stránke eBonza alebo vstupných stránkach jednotlivých kategórii a subkategórií.

Umiestnenie a počty zvýhodnených pozícií:
8 pozícií na vstupnej stránke eBonza
8 pozícií na hlavných stránkach jednotlivých kategórií 
8 pozícií na hlavných stránkach jednotlivých podkategórií

Hlavné podmienky inzerovania:
- na vstupnú stránku eBonza je možné umiestniť akýkoľvek nový produkt z akejkoľvek kategórie
- na hlavnej stránke kategórie je možné inzerovať nový produkt, ktorý je relevantný pre danú kategóriu
- na hlavnej stránke podkategórie je možné inzerovať nový produkt, ktorý je relevantný pre danú podkategóriu 
- pridajte kvalitné fotografie a popis produktu
 
Cenník


Minimálny počet objednaných dní Vstupná stránka eBonza Vstupná stránka kategórie Vstupná stránka subkategórie
 3 dni 1,5 € / deň 1 € / deň 1 € / deň

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden deň. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 1.1.2019.

 Váš tovar sa zobrazí takto
 
 
 
 
 
 

 
 

Zľavy a špeciálne akcie 
Potešte svojich zákazníkov špeciálnymi zľavami a výpredajmi

 

Na číslach záleží, preto si môžete zaistiť až:
8 pozícií na domovskej stránke eBonza
8 pozícií na hlavných stránkach kategórií 
8 pozícií na hlavných stránkach podkategórií.
 
Hlavné podmienky inzerovania:
- na vstupnú stránku eBonza môžete umiestniť akýkoľvek tovar v zľave alebo v špeciálnej akcii z ľubovoľnej kategórie
- na hlavných stránkach kategórií môžete inzerovať tovar so zvýhodnenou cenou, ktorý je relevantný pre danú kategóriu
- na hlavných stránkach podkategórií môžete inzerovať tovar so zvýhodnenou cenou, ktorý je relevantný pre danú podkategóriu
- k produktom pridajte fotografie v správnej kvalite a s výstižným popisom.

 
Cenník 


Minimálny počet objednaných dní Vstupná stránka eBonza Vstupná stránka kategórie Vstupná stránka subkategórie
 3 dni 1,5 € / deň 1,5 € / deň 1 € / deň

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden deň. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 1.1.2019.

Váš tovar sa zobrazí takto
 
 
 
 
 

 
 
 

Baner Obchodu - v časti Obchody 
Zabezpečte, aby sa k vám zákazníci neustále vracali. Ukážte im celý svoj sortiment.
 


Máte vytvorený obchod na eBonza? Ukážte zákazníkom celý sortiment vašich produktov pod jednou strechou. Zvýšite tým šancu že zákazníci si kúpia viac produktov práve od Vás a tiež si môžu Váš obchod pridať k obľúbeným a neustále sa k Vám vracať.

Obchod sa zobrazuje na vstupnej stránke eBonza s najvyššou návštevnosťou alebo na hlavných stránkach jednotlivých kategórií. Pričom pri objednaní pozície na stránke kategórie sa baner obchodu zobrazí aj na vstupných stránkach príslušných podkategórií danej kategórie.
K dispozícii sú 2 reklamné miesta pre vstupnú stránku eBonza a 2 reklamné miesta pre hlavnú stránku každej kategórie /so zobrazovaním na hlavnej stránke subkategórií relevantnej kategórie/. 

Hlavné podmienky inzerovania:
- musíte mať zakúpený jeden zo spoplatnených prihlasovacích plánov (Saver alebo Professional), ktorý umožňuje vytvoriť a zobraziť vlastný obchod v systéme eBonza,
- môžete si zakúpiť len jednu pozíciu zobrazenia pre váš obchod na vstupnej stránke a jednu na hlavnej stránke kategórie, ktorá sa bude zobrazovať na všetkých hlavných stránkach subkategórií relevantnej kategórie.

 
Cenník

 
Minimálny počet objednaných dní Vstupná stránka eBonza Vstupná stránka kategórie
 2 dni 5 € / deň 4 € / deň

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden deň. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 1.1.2019.

 Váš tovar sa zobrazí takto
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Megamenu spot
Chcete, aby sa náhľad na produkt objavoval prednostne pri danej kategórii?Megamenu spot sa zobrazuje v rozbaľovaciom boxe pre kategórie. Skvelá príležitosť ako zaujať zákazníka v štádiu, kedy ešte nie je rozhodnutý o kúpe tovaru. Pre každú kategóriu sú k dispozícii len dve reklamné miesta. 


Hlavné podmienky inzerovania:
zobrazovaný produkt musí byť relevantný pre danú kategóriu
pridajte kvalitné fotografie s výstižným popisom produktu
 
Cenník


Minimálny počet objednaných dní Cena za jednu pozíciu
 3 dni 1 € / deň

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden deň. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 1.1.2019.

Váš tovar sa zobrazí takto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kľúčové slovo produktu 
Vyhľadávajú zákazníci konkrétny produkt na eBonza cez vyhľadávacie pole?
Buďte prví, kto im ho ukáže.
 
 
Na umiestnení záleží, zaistite si, že:
Váš tovar bude viditeľný medzi prvými ôsmimi pozíciami, ktoré sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania pri zadaní kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa na stránke. 
K dispozícii je len osem reklamných miest pre jedno kľúčové slovo

 Hlavné podmienky inzerovania:
- propagujte tovar pod kľúčovým slovom alebo slovami, ktoré ho najviac vystihujú, 
- nepoužívať kľúčové slová, ktoré nezodpovedajú popisu a atribútom tovaru.
 
Cenník


Minimálny počet objednaných dní Cena za jednu pozíciu
 3 dni 1 € / deň

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden deň. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 1.1.2019.

Váš tovar sa zobrazí takto
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Listing – zvýhodnené zobrazovanie produktu 
Zaujmite miesto medzi prvou osmičkou v zozname konkrétnych produktov.
 


Váš produkt sa zobrazí na jednej z prvých 8 pozícií v zozname konkrétnych produktov. Zvýšite mieru predaja tovaru a nestratíte sa medzi vašou konkurenciou.

Hlavné podmienky inzerovania:
- v jednotlivých zoznamoch produktov nie je možné zakúpiť viac ako jednu pozíciu s rovnakým tovarom,
- kvalitná fotografia a popis tovaru.

Cenník


Minimálny počet objednaných dní Cena za jednu pozíciu
 3 dni 1 € / deň

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden deň. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 1.1.2019.

Váš tovar sa zobrazí takto
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Logo predajcu 
Ste hrdí na svoj obchod alebo značku? Pochváľte sa ním a maximálne ho zviditeľnite.Na umiestnení záleží, preto zobrazte logo vášho obchodu na každej jednej stránke danej kategórie. Baner sa zobrazí nielen na stránke danej kategórie, ale aj na stránkach subkategórií relevantnej kategórie, na stránkach listingu produktov patriacej pod danú kategóriu ako aj na stránke detailu produktu, ktorý patrí do vybranej kategórie. Nepremeškajte šancu, lebo k dispozícii je len 10 reklamných miest pre každú kategóriu. 

Hlavné podmienky inzerovania:
- musíte mať zakúpený jeden zo spoplatnených prihlasovacích plánov (Saver alebo Professional), ktorý umožňuje vytvoriť a zobraziť vlastný obchod v systéme eBonza,
- obchod musí byť aktivovaný vo vašom účte,
- môžete si zakúpiť len jednu pozíciu v danej kategórii, pričom si môžete vybrať akúkoľvek ľubovoľnú kategóriu  v ktorej chcete propagovať svoj obchod  (bez ohľadu na sortiment tovarov, ktorý ponúkate),
- názov a logo obchodu. 
 
Cenník


Minimálny počet objednaných dní Cena za jednu pozíciu
 3 dni 2 € / deň

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Cena v cenníku je kalkulovaná za jedno reklamné miesto na jeden deň. Prevádzkovateľ webového rozhrania, spoločnosť eBonza s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ceny v cenníku. Cenník je platný od 1.1.2019.
 
Váš tovar sa zobrazí takto

 


Page generated in 0.0743 seconds.