Odstúpenie od zmluvy - formulár


 Oznámenie o odstúpení od zmluvy

- Adresát:           

                             

                               

                 

 

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

 

 

 - Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

 - Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

 - Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

 - Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v  písomnej podobe)

 - Dátum

 (*)Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

 

 (Skopírujte tento formulár do wordu alebo iného dokumentu, vyplňte a pošlite ho späť len v prípade, ak chcete od zmluvy odstúpiť.)

Page generated in 0.075 seconds.