Pravidlá predaja

 

Tieto pravidlá sme pripravili pre predajcov na ochranu ich podnikania a môžu slúžiť ako pomôcka pre stanovenie predajných praktík.

Vysvetlíme vám kroky, ktoré musíte minimálne dodržať, aby ste boli chránení pred prípadnými spormi so svojimi zákazníkmi /kupujúcimi/. 


 

Pravidlá pre vybavovanie objednávok


"Obdržal som objednávku od kupujúceho"
Postupujte podľa nasledujúcich krokov a ubezpečte sa,
že vaše objednávky sú správne spracované:
 

1.    Po obdržaní objednávky a nášho informačného e-mailu, je vhodné konať okamžite a potvrdiť zákazníkovi, že objednávka je v procese  vybavovania /choďte do vášho účtu → Predaj → vyberte príslušnú objednávku a kliknite na ikonku Akcia  - Zobrazenie objednávky → tam môžete napísať komentár k objednávke. Označte stav objednávky /Spracovávaná, Odoslaná alebo Doručená / a vždy stlačte tlačidlo Informovať kupujúceho, aby zákazník dostal od Vás aktuálne informácie o stave jeho objednávky. Takto sa vyhnete zbytočným otázkam a ďalším požiadavkám zo strany kupujúceho.

2.    Pri uzatvorení zmluvy s kupujúcim je predávajúci povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi Českej republiky alebo s právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo predávajúci alebo kde sa nachádza kupujúci (ak je kupujúci spotrebiteľ a takéto právne predpisy sú pre spotrebiteľa výhodnejšie). Predávajúci je predovšetkým povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné informácie pred uzatvorením zmluvy a po uzatvorení zmluvy s kupujúcim odovzdať tovar alebo poskytnúť služby, ktoré majú kvalitu, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli. Pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, predávajúci odosiela tovar do 3 pracovných dníalebo začne s poskytovaním služieb v rámci tohto termínu. 

3.   Odošlite tovar v zmysle Vami uvedeného času spracovania alebo dátumu dodania, ktorý uvádzate pri produkte, alebo v obchodných podmienkach Vášho obchodu alebo ktorý ste dohodli na základe komunikácie s kupujúcim. 

4.   Tovar doručte na adresu poskytnutú kupujúcim prostredníctvom nášho systému. Ak vám kupujúci poskytne alternatívnu poštovú adresu prostredníctvom správy, dajte pozor a preverte si informácie, či sa nejedná o podvod. Môžete sa rozhodnúť zrušiť objednávku a vrátiť peniaze zákazníkovi a požiadať ho o opätovné zakúpenie položky s opravenou dodacou adresou v detailoch objednávky počas procesu objednávania. 

5.   Vystavte faktúru za tovar pre kupujúceho a pošlite ho spolu s tovarom v zásielke alebo poštou, alebo ak komunikujete s kupujúcim prostredníctvom správy alebo samostatným e-mailom ako prílohu spolu s vašimi zmluvnými podmienkami platnými počas objednávacieho procesu. Na faktúre musia byť uvedené informácie o cene tovaru, náklady na dopravu alebo balenie, zľavy alebo daň, ak to bolo uvedené v objednávke, v zmysle príslušných finančných a daňových zákonov a iných nariadení platných v príslušnej krajine predávajúceho.

       Poznámka: eBonza s.r.o. (ďalej len ako prevádzkovateľ) nevystavuje faktúru za zakúpené položky kupujúcich. Prevádzkovateľ nepredáva tovar uvedený na stránke tak ako je to uvedené v príslušných Všeobecných obchodných podmienkach. Predajca je zodpovedný za plnenie objednávky vrátane vystavenia daňového dokladu - faktúry, potvrdenia alebo inej faktúry, dodacieho listu, prípadne ďalších náležitostí v súlade so zákonmi a predpismi danej krajiny. Prosím oboznámte sa podrobne s našimi Obchodnými podmienkami pre predajcu, Všeobecnými zmluvnými podmienkami, Reklamačným poriadkom ako aj ďalšími dokumentmi už počas vášho procesu registrácie ako aj následne, aby ste mali vždy aktuálne informácie a prosím dodržujte ich. 

6.   Cena produktu uvedená na webovom rozhraní pri vašom tovare musí predstavovať konečnú cenu, ktorú zákazník za tovar uhradí, t.j. cenu vrátane všetkých poplatkov, daní atď.. Cena na webovom rozhraní vo vašom obchode musí predstavovať finálnu cenu pre zákazníka bez akýchkoľvek skrytých dodatočných nákladov. Len prepravné náklady sú dodatočne kalkulované pri konečnom potvrdení objednávky a určení destinácie kam si želá kupujúci tovar odoslať. 

7.   Označte objednávku za odoslanú ihneď ako zásielku odošlete prepravnou spoločnosťou a informujte zákazníka o tomto kroku prostredníctvom svojho účtu na eBonza ako už bolo uvedené v bode 1. tohto dokumentu. 

8.    Poskytnite platný dôkaz o odoslaní zásielky kupujúcemu. Platný dôkaz môže obsahovať dodacie alebo sledovacie číslo, ktoré zobrazuje trasu objednávky a priebeh doručenia. Tieto informácie môžete vpísať do časti Komentovať, zmeniť stav objednávky na Odoslaná a stlačiť tlačidlo Informovať kupujúceho. Dôrazne odporúčame, aby ste pri každej zmene stavu objednávky informovali zákazníka v príslušnej časti objednávky. Touto cestou sa vyhnete zbytočným otázkam zo strany kupujúceho ohľadom stavu vybavovania jeho objednávky. Zákazník, spolu s Vami môže následne zásielku sledovať. 

9.   Keď obdržíte dôkaz o doručení zásielky od vašej prepravnej spoločnosti, že zásielka bola doručená vášmu kupujúcemu, nezabudnite označiť objednávku ako dodanú / prejsť na svoj účet, nájsť príslušnú objednávku, prejsť na Akcia → Zobraziť objednávku a zmeniť stav objednávky ako DORUČENÁ → stlačte Informovať kupujúceho. Kupujúci dostane informácie o tom, že objednávka bola doručená a od tohto dátumu má kupujúci 14 dní na vrátenie tovaru /viac informácií  nájdete v Reklamačnom poriadku/.

Poznámka: Bez potvrdenia vo vašom účte, že objednávka bola doručená, nebude vám príslušná čiastka za danú transakciu pripísaná do vašej elektronickej peňaženky Lemon Way vo vašom účte.

 

 

 Manažujte svoj Obchod

Rozšírte okruh zákazníkov a propagujte váš obchod prostredníctvom pozitívneho hodnotenia
vašich produktov a dodržiavaním nasledujúcich pravidiel: 


1.      Veďte váš obchod v súlade s pravidlami a požiadavkami eBonzy,to znamená, že neporušujete žiadnu z podmienok a pravidiel eBonza: Všeobecné obchodné podmienky, Obchodné podmienky pre predajcov, Reklamačný poriadok, Rámcová dohoda o poskytovaní platobných služieb Lemon Way, Zásady ochrany osobných údajov, prípadne iné dokumenty uvedené na webovom rozhraní.
 
2.      Nahrajte a vyplňte všetky vaše zmluvné resp.obchodné podmienky (je obzvlášť dôležité zverejniť podmienky reklamácie tovaru a jeho vrátenia resp. výmeny, Zásady ochrany osobných údajov ako aj vaše obchodné podmienky, poprípade iné dokumenty, ktoré uznáte za dôležité a o ktorých by mal byť zákazník informovaný ešte pred zaslaním objednávky, resp. ďalšie inštrukcie pre zákazníka, ktorými sa má riadiť následne po obdržaní tovaru). Zverejnenie vašich podmienok by malo byť pre váš obchod samozrejmosťou, pričom vaše Obchodné pravidlá musia byť v súlade s pravidlami eBonzy ako aj vašimi miestnymi zákonmi.
 
3.      Pri nahrávaní tovarov do systému použite kvalitné fotografie a uveďte presný popis tovaru.Nikto nemá záujem objednať si jednu vec a obdržať úplne iný tovar! 
 
5.      Stanovte si dodacie podmienky a termíny tak, aby ste ich vedeli splniť. 
 
6.      Vyhotovte faktúru, resp. iný daňový doklad za objednávku obdržanú prostredníctvom eBonza (celkovú sumu zaplatenú zákazníkom, vrátane prepravných alebo iných nákladov a platnú daňovú kalkuláciu) v súlade s cenou uvedenou na obdržanej objednávke zo systému eBonza a ihneď pošlite všetky potrebné doklady ako faktúru a zmluvné podmienky kupujúcemu spolu so zásielkou.
 
7.      Spolupracujte s eBonza v prípade riešenia nezrovnalostí resp.sporov pri predaji tovaru resp. týkajúcich sa rôznych záležitostí. Bezodkladne nám poskytnite všetky požadované informácie potrebné k zdarnému vyriešeniu nezrovnalostí, resp. sporov v čo najkratšom čase, aby sme čo najskôr uspokojili zákazníkov a dospeli k zdarnému vyriešeniu problému v prospech oboch strán.
 
8.      Snažte sa odpovedať na všetky otázky alebo správy od potenciálneho kupujúceho týkajúce sa produktov, doby dodania, sťažností a reklamácií, vrátenia peňazí. Reagujte ihneď resp. v primeranom čase.
 
10.  Pokúste sa porozumieť zákazníkovi a urobiť všetko pre to, aby sa s radosťou vrátil späť do vášho obchodu a zanechal vám pozitívne recenzie na váš obchod resp. tovar. Vrátenie tovaru zo strany kupujúceho nie je problém, ale negatívne recenzie môžu poškodiť váš biznis.
 

 

Budeme sa snažiť vám pomôcť ak... 

 

...ak dodržíte vyššie uvedené rady, pokúsime sa vám pomôcť vyriešiť prípady týkajúce sa nedoručenia zásielky, resp. produkt nezodpovedá popisu, tzv. Chargebacks /spätné platby – tu vám odporúčame prečítať si Rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb a poplatky týkajúce sa Chargeback procesu ako aj vrátenia peňazí zákazníkovi /.  Možno budeme nútení od vás požadovať ďalšie dodatočné informácie. Pri prípadoch nedoručenia alebo pri prípadoch týkajúcich sa nesprávneho popisu tovaru budeme potrebovať odpovedať na naše otázky do 48 hodín alebo v rámci času, ktorý uvedieme do našej správy. Ak je tzv. Chargeback uplatňovaný proti vám, budete musieť odpovedať na akékoľvek naše otázky čo najskôr a nie neskôr ako do 2 kalendárnych dní / 48 hodín/. Ak nám neposkytnete potrebné informácie včas, pravdepodobne vám nebudeme schopní pomôcť vyriešiť váš spor s kupujúcim. Majte na pamäti, že nemôžeme zaručiť vyriešenie sporu vo váš prospech.

Berte do úvahy, že váš zákazník má aj ďalšie možnosti, ako sa pokúsiť vyriešiť spory  a to prostredníctvom online platformy na riešenie sporov  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_skAlternatívne riešenie sporov (ARS) znamená mimosúdne riešenie sťažnosti za pomoci nestranného orgánu na riešenie sporov. Vyriešenie spotrebiteľských sporov týmto spôsobom je jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie ako súd.

Ak sa váš spor týka online nákupu, platforma on-line riešenia sporov (ORS) umožňuje kupujúcim predložiť sťažnosť on-line orgánom ARS v akomkoľvek jazyku a v akejkoľvek krajine EÚ. Zvyčajne sa tento proces rieši úplne online, trvá asi 90 dní po výbere orgánu ARS a je poskytovaný zdarma alebo za nominálny poplatok.

Page generated in 0.0754 seconds.