Cenník

 
Predávajte s eBonza

 
 
Vysvetlivky:
* Poplatky za platobnú bránu za procesovanie platby od kupujúceho k predávajúcemu už sú zahrnuté v províznom poplatku, ktorý sa odpočítava z celkovej hodnoty objednávky a takisto v transakčnom poplatku za každú obdržanú objednávku, ktorú účtuje prevádzkovateľ eBonza Marketplace. Provízne percento a transakčný poplatok závisia od zakúpeného registračného plánu.
Provízia za predaný tovar je kalkulovaná z celkovej hodnoty objednávky, ktorú kupujúci zaplatí, tzn. celková hodnota objednávky zahŕňajúca všetky poplatky (cenu produktu s dph, prepravné náklady, balenie atď.).
Transakčný poplatok je účtovaný za každú obdržanú a uhradenú objednávku.

** Vytvorený Obchod je zobrazovaný užívateľom platformy len ak máte zakúpený jeden z platených registračných plánov Saver alebo Professional. Aj pri Basic pláne vytvára predávajúci Obchod vo svojom účte, ale Obchod nie je viditeľný pre užívateľov platformy. Viditeľné sú len jednotlivé produkty. Pri Basic pláne užívateľ nemá možnosť zdarma registrácie na medzinárodnej doméne www.ebonza.eu /len pri plánoch Saver a Professional/.